Tříkrálové odpoledne 14. 1. 2019

Tříkrálové odpoledne

14. 1. 2019

Jdeme s tradicí Tří králů.

Kuchařky nám upekly perník, který jsme ozdobili tříkrálovými korunkami se svíčkami.

Tři králové přinesli jezulátku dary – myrhu, kadidlo a zlato.