Pro návštěvy

Desatero pro návštěvníky

1. Vaše návštěva je v životě Vašeho blízkého velmi důležitá a proto je dobré se na ni alespoň trošku připravit. Pokud Vás již předem napadnou nějaká příjemná témata či milé historky ze života Vaší rodiny, tím lépe. Může se stát, že rozhovor povedete převážně Vy.

2. Zvolte též přiměřenou dobu a délku návštěvy. Mějte na mysli i zdravotní stav navštíveného. Zvažte také množství návštěvníků. Raději rozložte možnosti návštěv do pravidelných a častějších termínů.

3. Vaše dobrá nálada a pochopení zanechá na Vašem blízkém velmi pozitivní pocity. Přijďte příjemně naladěni, buďte vstřícní a ochotní vyslechnout všechny jeho obavy a strasti.

4. Klienta povzbuzujte, potěšte, uklidněte. Posilujte v něm zdravé sebevědomí a vůli k životu či ke zlepšení jeho stavu nebo k vyrovnání se s projevy jeho zdravotního stavu. Velmi nevhodné je jednat s ním jako s malým dítětem, naopak je nutné stále respektovat jeho osobnost, ačkoli se u něj třeba projevuje hůř než dřív.

5. Nesnažte se o tzv. radostný hovor za každou cenu. Rozhovor o velkých starostech raději vynechte, případně, je-li váš navštívený v obavách se svou nemocí, přiměřeným způsobem jej informujte. Rozhodně na něho nepřesouvejte závažná rozhodnutí. Potřebu projevit jeho názor však umožněte, vyslechněte ho a spolupracujte s ním.

6. Když hovor vázne, snažte se být iniciativní, ale nebuďte za každou cenu mnohomluvní. Současné mlčení s vaší přítomností má také svůj smysl a půvab a může být terapeuticky velmi přínosné. Sledujte, zda navštívený není příliš unaven a pokud ano, taktně návštěvu přerušte, resp. zkraťte, nebo ji účastně dokončete v přátelském mlčení.

7. Pamatujte na to, že zejména více nemocný člověk má právo vyjádřit nejen své obavy a strach, ale také zármutek a žal. Neodmítejte projevy lítosti, zoufalství a rezignace. Tzv. “obávané” rozhovory a ventilace strachu mají pro klienta ozdravný účinek.

8. Vždy berte ohled na spoluobyvatele. Při vstupu do pokoje pozdravte všechny. Při odchodu popřejte všem dobrou náladu nebo zlepšení obtíží. Opusťte pokoj v případě, že některý spoluobyvatel je v obtížném stavu, lékař či sestra u něj potřebují provést vyšetření či nějaký hygienický výkon.

9. Pokud chcete svému blízkému něco přinést, vycházejte z jeho skutečných osobních a zdravotních potřeb, z jeho opravdových zájmů, z naplněných i nenaplněných chvil v průběhu dne. Můžete se poradit s ošetřovatelským personálem, se sociálním pracovníkem i pracovníkem pro využívání volného času. Obzvláště pokud Váš blízký trpí např. cukrovkou, není vhodné mu přinášet sladkosti s obsahem cukru, apod.

10. Při loučení sdělte, zda a kdy přijdete příště. Slíbený termín se snažte skutečně dodržet. Nedodržená návštěva i zpoždění je vaším blízkým přijímána úzkostně, protože naplnění času v zařízení domova spojuje právě s Vašimi návštěvami.