PAMĚŤOVÉ CVIČENÍ S JÁHENKOU MARTINOU

27. 9. 20018

Téma dnešního paměťového cvičení byl svatý Václav.

Jáhenka Martina si připravila vyprávění  s tajenkou. Také jsme si zazpívali píseň Dobrý král Václav.

Za vyluštění byla i sladká odměna :-).