Pro rok 2018

Liberecký kraj podpořil v roce 2018 Domov U Spasitele

  • Dotací na provoz ve výši 5 232 678,- Kč – Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV č. OLP/1192/2018
  • Dotací ve výši 58 000,- Kč na poskytování služeb v obecně hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3904/2017
  • Dotací ve výši 196 000,- Kč na poskytování služeb v obecně hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2296/2018

Město Frýdlant podpořilo v roce 2018 Domov U Spasitele

 

  • Dotací ve výši 350 000,- Kč – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant
  • Dotací ve výši 50 000,- Kč – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant-dotační program pro poskytovatele registrovaných sociálních služeb

Dále nás podporují

  • Velice děkujeme Královéhradecké diecézi CČSH, která nám přispěla částkou 74 500,- Kč a Nadaci PRECIOSA, která nám přispěla částkou 40 000,- Kč na nákup nové zdvihací vany.
Město Raspenava 30 000,- Kč Smlouva č. 2018001
Město Hejnice 15 000,- Kč Smlouva č. 1/2018
Město Neratovice   5 000,- Kč Smlouva č. 2018/0182
Město NMPS 40 000,- Kč Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Obec Habartice   1 000,- Kč  Smlouva č. 05/2017

Poděkování za finanční dar

Děkujeme Městu Hrádek nad Nisou, děkujeme Obcím Bulovka, Rynoltice, Pertoltice, Heřmanice, Horní Řasnice a Dolní Řasnice, a děkujeme Římskokatolické církvi a fyzickým osobám.