Pro rok 2019

 

 Liberecký kraj podpořil v roce 2019 Domov U Spasitele

  • Dotací na provoz ve výši 5 284 000,- Kč – Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV č. OLP/807/2019
  • Dotací ve výši 95 000,- Kč na poskytování služeb v obecně hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/5492/2018

 

Město Frýdlant podpořilo v roce 2019 Domov U Spasitele

  •  Dotací ve výši 400 000,- Kč – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant

 

Dále nás podporují

Město Hejnice 25 000,- Kč Smlouva č. 1/2019
Město NMPS 50 000,- Kč Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Obec Habartice   2 000,- Kč  Smlouva č. 05/2019

Poděkování za finanční dar

Děkujeme Městu Hrádek nad Nisou,

děkujeme Obcím Bulovka, Pertoltice, Heřmanice, Černousy, Bílý Potok

 a děkujeme Římskokatolické církvi a fyzickým osobám.