Vystoupení dětí ze ZŠ Bělíkova

12. 10. 2018

Děti ze ZŠ Bělíkova, v rámci celorepublikového projektu 72 hodin, dnes vystoupily s pásmem pohádek

a písniček a předaly našim seniorům vlastnoručně vyrobené dárečky.