Zpívání dětí ze ZŠ Bělíkova

13. 10. 2017

Všechny třídy ZŠ Bělíkova se i letos zapojily do projektu „72 hodin – pomáhám, protože chci“. Jedná se o tři dny dobrovolnických aktivit.

Žáci každé třídy si se svou paní učitelkou vymysleli svůj projekt, připravili se na něj a pak ho během daných 72 hodin realizovali.

VYRÁBÍME, ZPÍVÁME A HRAJEME PRO RADOST,  tak se jmenoval projekt žáčků 3. A.

Děti vystoupily s pásmem pohádek a písniček v našem domově a předaly vlastnoručně vyrobené dárečky seniorům