Zpívání dětí ze ZŠ speciální

12. 10. 2017

Do projektu 72 hodin, tedy do tří dnů dobrovolnické činnosti, se ve Frýdlantě zapojili i žáci Základní školy speciální.

Děti nám zatančily , zahrály na flétny a zarecitovaly básničky, které naše babičky i dědečky moc potěšily.