Na základě usnesení vlády č. 1264 ze dne 30. 11. 2020 a dále na základě mimořádného opatření č. j.: MZDR 16214/2020-6/MIN/KAN ze dne 19. 8. 2020 stanovuje ředitelka DOMOVA U SPASITELE střediska Husitské diakonie tato pravidla pro návštěvy pro období od 1. 2. 2021 po dobu trvání nouzového stavu (poté bude upraveno podle dalších pravidel vyhlášených vládou a možností DOMOVA).

Zákaz návštěv trvá po dobu nouzového stavu.

Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud navštěvující osoba:

  1. podrobí se před zahájením návštěvy POC testu (antigennímu testu) na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2, a to s negativním výsledkem v termínech, které personální kapacita DOMOVA dovolí,

nebo

  1. absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem nebo SMS, zaslaný odběrovým místem a prokáže se občanským průkazem,

nebo

  1. v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem nebo rozhodnutí KHS a prokáže se občanským průkazem.
  2. Pokud klient je v ochranné lhůtě 90 dnů po onemocnění Covid-19, má možnost se setkat s návštěvou venku, aniž by návštěva musela absolvovat antigenní test nebo může jít domů na propustku. Vše po telefonické domluvě.

 

Návštěvní doba pro osoby, které doloží doklady dle bodu 2 a 3 je denně v době 15.00 – 17.00 hod.

Rezervace se provádí pouze na test, ostatní návštěvy, které doloží doklady, mohou projít bez rezervace za splnění výše uvedených dalších podmínek.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Mgr. Milada Kochanová

BLIŽŠÍ INFO KE STAŽENÍ ZDE (CELÉ ZNĚNÍ DOKUMENTU): Pravidla-DS-1-2-2021.pdf

 

Frýdlant, 18. 1. 2021

Vážení příbuzní klientů, přátelé a podporovatelé DOMOVA,

od jara jsme odolávali, ale bohužel i k nám do DOMOVA dorazilo přes veškerá protiepidemiologická opatření před vánočními svátky onemocnění Covid-19. Byli jsme připraveni zásobou ochranných prostředků a dezinfekcí. Absolvovali jsme školení, tvořili směrnice, krizové plány. Nikdo z nás ale nečekal tak rychlé šíření onemocnění.

Den před Štědrým dnem u 2/3 zaměstnanců a 2/3 klientů vyšel PCR test pozitivně.  Bylo velmi složité sehnat dobrovolníky nebo brigádníky k doplnění stávajícího personálu. Na výzvu na Fb se jich mnoho nepřihlásilo, předpokládám vzhledem k blížícím se vánočním svátkům, proto velký dík těm, kteří nám i v tento sváteční čas pomohli.

Byla oslovena armáda ČR, která nám od 27. 12. 2020 do 14. 1. 2021 velmi významně pomohla. Celkem 8 vojáků z Chrudimi ve dvou rotacích po čtyřech nám pomáhali s péčí o klienty a dalšími pracemi se zajištěním chodu DOMOVA. Byli pro personál i klienty velkou oporou a povzbuzením v těžkém období. Velký dík patří i MUDr. Pokorné Šárce, která k nemocným klientům pravidelně chodila na vizitu, nastavovala jejich léčbu a též byla psychickou oporou. Velké poděkování patří rodinám našich zaměstnanců, klientů a jejich rodinám za trpělivost, velkou podporu i přes obavy o jejich zdraví a život.

Ze dne na den se zaměstnanci dostali do “super první linie“, většina bez zdravotního vzdělání. Péči klientům poskytovali 12 h v ochranných oblecích a dalších ochranných pomůckách, v infekčních a neinfekčních zónách, za intenzivnější dezinfekce, zvýšené zodpovědnosti za zdravotní stav klientů bez 24 h dohledu lékaře v DOMOVĚ jako v nemocnici, neustále se měnícím plánem služeb. Téměř po celou dobu jsme byli schopni zajistit chod vlastní kuchyně, prádelny, úklidu, velký dík i těmto pracovníkům za jejich nasazení.

Poděkování: KÚLK – krizový štáb, Město Frýdlant - starosta Dan Ramzer, Husitská diakonie – Kateřina Klasnová, CČSH HK, ČČK Liberec, ZZS LK, KNL Liberec, SŠHL Frýdlant, dodavatelům OOPP, Hedvice Zimmermannové a dalším podporovatelům DOMOVA. Snad jsem na nikoho nezapomněla.

Nebyla to lehká doba pro nikoho z nás, ukázala sílu kolektivu, loajalitu, zodpovědnost a soudržnost zaměstnanců. Zkušenost, kterou jsme touto krizovou situací získali, nás posílila v pracovním i v osobním životě.

V současné chvíli je chod DOMOVA stabilizovaný, pomalu se vracíme k běžným radostem a starostem, i když víme, že vyhráno nemáme. Dál dodržujeme nastavená protiepidemiologická opatření v práci i soukromí. Snažíme se najít cestu, aby se klient mohl setkat se svou rodinou. Dalším krokem bude očkování klientů a zaměstnanců, dle jejich dobrovolného rozhodnutí a dodávky vakcín.

Z celého srdce všem děkuji a věřím, že už bude lépe :)

Mgr. Milada Kochanová

ředitelka

 

Vážení příbuzní, vážení přátelé, 

z důvodu výskytu onemocnění Covid-19 v DOMOVĚ 

platí od 21. 12. 2020 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV, ZÁKAZ OPOUŠTĚNÍ DOMOVA klientů za jakýmkoliv účelem, ruší se 
testování návštěv antigenními testy. 

Prosím, o informace si volejte pouze v čase od 15 – 16h. 

Prioritou je zajistit personálem základní ošetřovatelskou péči klientů. 

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Milada Kochanová 
21.12.2020, Frýdlant 

 

 

Přátelé a rodinní příslušníci,                                                            

od 16. 12. 2020 je dle aktuálně vydaného vládního usnesení klientům Domova důchodců opět  umožněno opouštět areál DD na vycházky či dočasné pobyty mimo zařízení. Pokud však klient  opustí zařízení na dobu delší než 6 hodin, bude se muset po návratu zdržovat v dočasné  karanténě, a to pouze na svém pokoji, dokud mu nebudou provedeny dva tzv. antigenní testy  na COVID 19 s negativním výsledkem. První test bude proveden do 72 hodin po návratu, druhý  za další 3-4 dny. Z uvedeného vyplývá, že klient může v této karanténě po svém návratu do  Domova důchodců setrvat až 7 dní. Dle tohoto vládního usnesení je povinností každého klienta  chránit se po celou dobu pobytu mimo DD respirátorem minimálně třídy FFP2 či KN95.  O bližší informace volejte ředitelku DOMOVA (778 088 310) ve všední den 9 – 12h. 

Režim návštěv bude probíhat nadále za stejných podmínek, které uvádíme níže v příspěvku ze  7. 12. 2020. Dodržujte určený čas k objednávání 15.00 – 16.00h na telefonu 721 721 017.  Prioritou personálu je péče o klienty a telefonování mimo určený čas je zdržuje od práce. 

Termín testování:  21.12 2020: 14.00 – 15.00h 
23.12 2020: 13.00 – 14.00h. 

Vážení, stále se nám daří být negativní ve smyslu onemocnění Covid-19. Což je v současné  chvíli, kdy mimo DOMOV počet případů stoupá, obdivuhodné. Jsme si vědomi, že to nemusí  trvat věčně, ale nastavená hygienická opatření a disciplína zaměstnanců a klientů nám dává  naději, že vše zvládneme. 

Velice Vás všechny prosím, dbejte při kontaktu s vašimi blízkými maximální opatrnosti,  dodržujte nastavená pravidla, používejte respirátory a v případě, že se necítíte dobře nebo jste  měli rizikový kontakt, návštěvu svého blízkého odložte. 

Přeji Vám i všem blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví,  štěstí a spokojenost. 

Mgr. Milada Kochanová  ředitelka 

 

7.12. 2020 jsme aktualizovali pravidla pro návštěvy. Na základě usnesení vlády č. 1264 ze dne 30. 11. 2020 a dále na základě mimořádného opatření č. j.: MZDR 16214/2020-6/MIN/KAN ze dne 19. 8. 2020 stanovuje ředitelka DOMOVA U SPASITELE střediska Husitské diakonie tato pravidla pro  návštěvy pro období od 7. 12. 2020 po dobu trvání nouzového stavu (poté bude upraveno podle  dalších pravidel vyhlášených vládou a možností DOMOVA). 

Zákaz návštěv trvá po dobu nouzového stavu. 

Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud navštěvující osoba

1. podrobí se před zahájením návštěvy POC testu (antigennímu testu) na přítomnost antigenu viru
SARSCoV-2, a to s negativním výsledkem v termínech, které personální kapacita DOMOVA
dovolí, 

nebo 

2. absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, 
vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem nebo SMS, zaslaný 
odběrovým místem a prokáže se občanským průkazem, 

nebo 

3. v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem nebo rozhodnutí KHS a prokáže se občanským průkazem. 
Návštěvní doba pro osoby, které doloží doklady dle bodu 2 a 3 je denně v době 15.00 – 17.00 hod. 

Rezervace se provádí pouze na test, ostatní návštěvy, které doloží doklady, mohou projít bez rezervace  za splnění níže uvedených dalších podmínek. 

Rezervace termínu: 

Zájemce o návštěvu si rezervuje termín provedení antigenního testu na tel. čísle 721 721 017 pouze  v čase 15.00 – 16.00h (kapacita je omezena kapacitou odběrového týmu). Respektujte prosím,  že zaměstnanci DOMOVA mají i jiné úkoly. 

Termíny k provedení testů: 

8.12.2020 14.00 – 14.45h 
11.12.2020 14.00 – 14.45h 

Další termíny pro testování budou průběžně zveřejněny. 

K otestování můžete využít odběrová místa: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/ 

 

Více informací ke stažení zde (PDF): Aktualizovana_pravidla_pro_NAVSTEVY_7_12_2020.pdf


Další potřebné formuláře ke stažení zde (PDF):

DUS_cestne_prohlaseni_bez_testu.pdf

DUS_Cestne_prohlaseni_navstevnikaka_informovany_souhlas.pdf  

DUS_Potvrzeni_negativniho_vysledku.pdf

Vážení rodinní příslušníci,                                         

Vážení blízcí našich klientů,

Vážení návštěvníci,

 

stále se snažíme udržet možnost návštěv v našem DOMOVĚ. I nadále je našim cílem zajistit bezpečné prostředí pro naše klienty a minimalizovat přenos nákazy COVID-19, která z důvodu křehkosti klientů (věk, zdravotní stav, snížená imunita) může být pro ně fatální. Personál od jara používá roušky, ve zvýšené míře dezinfekci a další preventivní opatření. Aby návštěvy mohly být povoleny co nejdéle, je důležitá spolupráce a podpora i ze strany návštěv.

Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci z důvodu pandemie COVID-19 vás prosím o dodržování všech preventivních opatření, viz. „Pravidla návštěv“, např. objednání se na návštěvu, nesundávat roušku během celé návštěvy ve vnitřních i venkovních prostorech DOMOVA. Vím, že je to nepohodlné, ale bohužel nutné.

Taktéž si Vás dovoluji požádat o zvážení investice do respirátorů FFP2. Jedná se o pomůcku, která opravdu garantuje mnohem vyšší stupeň ochrany než roušky jednorázové nebo textilní. Respirátory FFP2 lze dnes koupit v každé lékárně, ale i v jiných obchodech. Bylo by dobré, pokud byste při návštěvě měli právě zmíněný respirátor FFP2.

V návaznosti jsem jako ředitelka organizace stanovila dodatek č. 1a Domácího řádu – „Pravidla návštěvy“, jenž nabývá účinnosti 21. 9. 2020.

 

Děkuji vám za vstřícnost, ohleduplnost a toleranci.

 

Mgr. Milada Kochanová

Více informací ke stažení ve formátu PDF zde: Pravidla navstev_COVID_21_9_2020.pdf

 

 

Na základě rozhodnutí vlády ČR jsou od 25. 5. 2020 povoleny návštěvy v pobytových sociálních
službách. I nadále je naším cílem zajistit bezpečné prostředí pro naše klienty a minimalizovat
přenos nákazy COVID -19.

Žádáme klienty, rodinné příslušníky, návštěvy k dodržování pravidel a doporučení. Je to v zájmu
zdraví klientů. Pokud se epidemiologická situace zhorší, budou opět omezeny návštěvní hodiny.

Od 9. 6. 2020 se ruší Dodatek č. 1 DOMÁCÍHO ŘÁDU a platí DOMÁCÍ ŘÁD s doporučením.

Více informací ke stažení zde (formát PDF):  Navstevy_od_9_6_2020.pdf

 

 

Vážení rodinní příslušníci,                                                                         

Vážení blízcí našich klientů,

Vážení návštěvníci,

 

na základě rozhodnutí vlády ČR jsou od 25. 5. 2020 povoleny návštěvy v pobytových sociálních službách.  I nadále je našim cílem zajistit bezpečné prostředí pro naše klienty a minimalizovat přenos nákazy COVID-19, která z důvodu křehkosti klientů (věk, zdravotní stav, snížená imunita) může být pro ně fatální. Doporučený postup č.10/2020 k pravidlům návštěv vydalo MPSV dne 19. 5. 2020. V návaznosti jsem jako ředitelka organizace stanovila dodatek č. 1 Domácího řádu, jenž nabývá účinnosti 20. 5. 2020. Dodatek bude platit do odvolání, a to i s ohledem na stanoviska MZ ČR, MPSV ČR a KHS LK.

Z výše uvedených důvodů prosíme o respektování pokynů a doporučení.

Ke stažení zde (formát PDF) :

Cestne_prohlaseni.pdf

Pokyny_doporuceni_pro navstevy.pdf


 

Julie Svěcená

 

 

 

CERTIFIKÁT BEZPEČNÉ PROVOZOVNY

V rámci prevence proti šíření koronaviru, ve snaze ochránit zdraví našich obyvatel,  s ohledem na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, stále platí zákaz návštěv v DOMOVĚ U SPASITELE.

Bližší info zde:

Zákaz platí do odvolání.

Děkujeme za pochopení.