Na základě rozhodnutí vlády ČR jsou od 25. 5. 2020 povoleny návštěvy v pobytových sociálních
službách. I nadále je naším cílem zajistit bezpečné prostředí pro naše klienty a minimalizovat
přenos nákazy COVID -19.

Žádáme klienty, rodinné příslušníky, návštěvy k dodržování pravidel a doporučení. Je to v zájmu
zdraví klientů. Pokud se epidemiologická situace zhorší, budou opět omezeny návštěvní hodiny.

Od 9. 6. 2020 se ruší Dodatek č. 1 DOMÁCÍHO ŘÁDU a platí DOMÁCÍ ŘÁD s doporučením.

Více informací ke stažení zde (formát PDF):  Navstevy_od_9_6_2020.pdf

 

 

Vážení rodinní příslušníci,                                                                         

Vážení blízcí našich klientů,

Vážení návštěvníci,

 

na základě rozhodnutí vlády ČR jsou od 25. 5. 2020 povoleny návštěvy v pobytových sociálních službách.  I nadále je našim cílem zajistit bezpečné prostředí pro naše klienty a minimalizovat přenos nákazy COVID-19, která z důvodu křehkosti klientů (věk, zdravotní stav, snížená imunita) může být pro ně fatální. Doporučený postup č.10/2020 k pravidlům návštěv vydalo MPSV dne 19. 5. 2020. V návaznosti jsem jako ředitelka organizace stanovila dodatek č. 1 Domácího řádu, jenž nabývá účinnosti 20. 5. 2020. Dodatek bude platit do odvolání, a to i s ohledem na stanoviska MZ ČR, MPSV ČR a KHS LK.

Z výše uvedených důvodů prosíme o respektování pokynů a doporučení.

Ke stažení zde (formát PDF) :

Cestne_prohlaseni.pdf

Pokyny_doporuceni_pro navstevy.pdf


 

Julie Svěcená

 

 

 

CERTIFIKÁT BEZPEČNÉ PROVOZOVNY

V rámci prevence proti šíření koronaviru, ve snaze ochránit zdraví našich obyvatel,  s ohledem na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, stále platí zákaz návštěv v DOMOVĚ U SPASITELE.

Bližší info zde:

Zákaz platí do odvolání.

Děkujeme za pochopení.